Fiscale en andere voordelen

Een werkgever is op grond van ARBO-wet gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt.

Stoelmassage kan onder bepaalde voorwaarden als personeelskosten bij de belastingdienst worden opgevoerd, en geldt de nihilwaardering van de WKR, met of zonder eigen bijdrage van de werknemer. De letterlijke tekst van art.22.1.9 “Indien stoelmassage op de werkplek wordt aangeboden geldt hiervoor over het algemeen een nihilwaardering”.

De kosten drukken dus niet op de vrije ruimte van de WKR en ook wordt er geen eindheffing van 80% geheven. Stoelmassage kan dus onbeperkt worden aangeboden.

Overheidsinstanties kunnen gebruik maken van het compensatiefonds.

Op de website van de belastingdienst vindt u informatie over de werkkostenregeling.

Anders dan de wettekst nihilwaardering doet vermoeden, worden stoelmassages hogelijk gewaardeerd door zowel werknemer als werkgever.

Andere voordelen

  Stoelmassage verlaagt kort ziekteverzuim en is dus kostenbesparend en geeft werk-continuïteit.

  Stoelmassage duurt slechts 15 minuten, dat scheelt tijd en dus geld.

  Stoelmassage is laagdrempelig omdat het over de kleding heen gegeven wordt.

  Stoelmassage wordt ervaren als een schouderklopje van de werkgever.