Fiscale en andere voordelen

Een werkgever is op grond van ARBO-wet gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt.

Als gevolg van deze wet kan stoelmassage onder bepaalde voorwaarden als personeelskosten bij de belasting worden opgevoerd, met of zonder eigen bijdrage van de werknemer. Daarnaast is de BTW terug te vorderen. Overheidsinstanties kunnen gebruik maken van het compensatiefonds.

Op de website van de belastingdienst vindt u informatie over stoelmassage en Arbo- voorzieningen van de werkkostenregeling:

Zie art.20.1.9: Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld ter beschikking stellen:

  U hebt als werkgever een arboplan.

  De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

  De massage vindt plaats tijdens werktijd.

  Uw werknemer hoeft* geen eigen bijdragen te betalen. (*hoeft niet, maar mag wel).

Stoelmassages kunnen dus onbeperkt worden aangeboden, want het gaat niet ten koste van het forfait van de WKR.

Andere voordelen

  Stoelmassage verlaagt kort ziekteverzuim en is dus kostenbesparend en geeft continuïteit werk.

  Stoelmassage duurt slechts 15 minuten, dat scheelt tijd en dus geld.

  Stoelmassage is laagdrempelig omdat het over de kleding heen gegeven wordt.

  Stoelmassage wordt ervaren als een schouderklop van de werkgever.